Střety se zvěří jsou čtvrtou nejčastější příčinou nehod v Česku!


Lesní zvěř je čím dál větším problémem pro všechny řidiče. Při dopravní nehodě se zvěří dochází ke škodám na majetku v řádech desítek tisíc korun. Je třeba přijmout opatření na našich silničních komunikacích, aby nedocházelo k tragickým událostem. Dosud se využívají všeobecně známé pachové ohradníky a na dálnicích oplocení. U pachových aplikací dochází k adaptaci zvěře na pach a tím jen k procentuálnímu snížení dopravních nehod. V případě oplocení dálnic jsou stále místa jako sjezdy nájezdy čerpací stanice a další, kde není možné technicky vše oplotit, a tím se zvěřdostává na rychlostní komunikace. Od roku 2015 se aktivně zabýváme zvýšením bezpečnosti a prevencí střetů se zvěří.

Naším cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ochrany zdraví a majetku. Předcházíme střetům divoké zvěře s dopravními prostředky na silnicích. Naše technologie je prověřená v praxi od roku 2016. Jsme český výrobce technologie pod ochrannou značkou  NB STOP – ultrazvukových solárních silničních směrových sloupků. Naše výrobky jsou certifikované a schválené na Ministerstvu dopravy pro provoz na pozemních komunikacích.

GRAF POČTŮ DOPRAVNÍCH NEHOD ZPŮSOBENÝCH SRÁŽKOU SE ZVĚŘÍ

Tabulka zdroj: www.pojisteni-prehledne.cz

Další informace naleznete o technologii NB STOP odpuzovačů zde:  https://nbstop.webnode.cz/

V příštím článku Vás seznámíme podrobněji s naší technologií a instalacemi.                                    

Zpět na články