zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Kontakt

Případné dotazy zasílejte Ing. Evě Simonové na adresu eva.simonova@cdv.cz.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a
636 00 Brno-Líšeň
Telefon: +420 541 641 711
Fax: +420 541 641 712
Email: cdv@cdv.cz
Web: www.cdv.cz/