Vítejte na stránkách
Audit bezpečnosti

Tyto webové stránky jsou spravovány Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s cílem nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Jsou zde definice těchto nástrojů, informace o tom, jak se stát auditorem, příslušné metodiky ke stažení, odborné texty a odkazy k dalšímu studiu a mnohé další informace. Doufáme, že tyto stránky přispějí k úspěšné implementaci auditu bezpečnosti do českého dopravního plánování.

CDV obdrželo od Evropské komise cenu Excellence in Road Safety Award za přínos v oblasti zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. Konkrétně za produkci metodik pro provádění nástrojů bezpečné infrastruktury, dopravně bezpečnostní analýzy a organizaci školení pro auditory bezpečnosti.

Nejbližší zkouška auditorů

Předpokládaný termín konání zkoušek v roce 2019 se plánuje po letních prázdninách 2019. Tedy v průběhu prázdnin se ve věstníku dopravy a na stránkách Ministerstva dopravy
(více – JAK SE STÁT AUDITOREM )

V roce 2018 nebude Centrum dopravního výzkumu vypisovat termíny na školení nových ani stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na AF-CityPlan s.r.o. .

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na VUT Brno .

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na ČVUT Praha.

Seznam akreditovaných auditorů.

Nejčastější dotazy naleznete zde.
Případné další dotazy zasílejte:
Ing. Eva Simonová
eva.simonova@cdv.cz