Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ŠKOLENÍ AUDITORŮ

V roce 2017 nebude Centrum dopravního výzkumu vypisovat termíny na školení nových ani stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na AF-CityPlan s.r.o. naleznete zde.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na VUT Brno naleznete zde.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na ČVUT Praha naleznete zde.

Seznam akreditovaných auditorů naleznete zde.

CDV obdrželo od Evropské komise cenu "Excellence in Road Safety Award" za přínos v oblasti zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. Konkrétně za produkci metodik pro provádění nástrojů bezpečné infrastruktury, dopravně bezpečnostní analýzy a organizaci školení pro auditory bezpečnosti. Více informací lze nalézt zde.

 
frantisek.vomacka@cdv.cz