Vítejte na stránkách Audit bezpečnosti!

Tyto webové stránky jsou spravovány Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s cílem nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Jsou zde definice těchto nástrojů, informace o tom, jak se stát auditorem, příslušné metodiky ke stažení, odborné texty a odkazy k dalšímu studiu a mnohé další informace. Doufáme, že tyto stránky přispějí k úspěšné implementaci auditu bezpečnosti do českého dopravního plánování.

Nejčastější dotazy naleznete zde.
Případné další dotazy zasílejte:

Ing. Eva Simonová
eva.simonova@cdv.cz

CDV obdrželo od Evropské komise cenu "Excellence in Road Safety Award" za přínos v oblasti zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. Konkrétně za produkci metodik pro provádění nástrojů bezpečné infrastruktury, dopravně bezpečnostní analýzy a organizaci školení pro auditory bezpečnosti.

V roce 2018 nebude Centrum dopravního výzkumu vypisovat termíny na školení nových ani stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na AF-CityPlan s.r.o. naleznete zde.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na VUT Brno naleznete zde.

Informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací na ČVUT Praha naleznete zde.

Seznam akreditovaných auditorů naleznete zde.