/ AUDIT BEZPEČNOSTI

Vítejte na stránkách
Audit bezpečnosti

Tyto webové stránky jsou spravovány Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s cílem nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Jsou zde definice těchto nástrojů, informace o tom, jak se stát auditorem, příslušné metodiky ke stažení, odborné texty a odkazy k dalšímu studiu a mnohé další informace. Doufáme, že tyto stránky přispějí k úspěšné implementaci auditu bezpečnosti do českého dopravního plánování.

CDV obdrželo od Evropské komise cenu Excellence in Road Safety Award za přínos v oblasti zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. Konkrétně za produkci metodik pro provádění nástrojů bezpečné infrastruktury, dopravně bezpečnostní analýzy a organizaci školení pro auditory bezpečnosti.

Školení auditorů

Termíny školení Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:
Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací 14. – 18. 9. 2020
Pravidelné školení v termínu 16. – 17. 9. 2020

Infomace: Ing. Eva Simonová
eva.simonova@cdv.cz

Formulář k žádosti o vydání „Povolení provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací“ vydalo MD ve věstníku 10/2019. Více – Jak se stát auditorem, nebo Časté dotazy

Audit bezpečnosti a další nástroje pomáhají zvyšovat bezpečnost na komunikacích. Snahou auditorů je snižování počtu dopravních nehod a jejich následků nejen u osob v motorových vozidlech, ale u všech účastníků silničního provozu.

Akreditace od Ministerstva dopravy k provádění školení byla udělena těmto organizacím:

Centrum dopravního výzkumu - v roce 2020 bude probíhat Akreditované školení auditorů v termínu 14. – 18. 9. 2020 a Pravidelné školení v termínu 16. – 17. 9. 2020

AF-CityPlan s.r.o. - informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

VUT Brno - informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

ČVUT Praha - informace ke školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Seznam akreditovaných auditorů.

Nejčastější dotazy naleznete zde.
Případné další dotazy zasílejte:
Ing. Eva Simonová
eva.simonova@cdv.cz