zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Švýcarsko je vítězem ceny ETSC za výkon v oblasti bezpečnosti v dopravě za rok 2017


Švýcarsko zaznamenalo 15% pokles v počtu usmrcených na silnicích v roce 2016. Od roku 2010 klesla úmrtí o 34 % a od roku 2001 o 60 %. Země má nyní nejnižší úmrtnost na silnicích (26 úmrtí na milion obyvatel) v Evropě. Stejně jako Norsko (vítěz PIN Award 2016), Švýcarsko vystoupalo za posledních pět let o pět příček.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel organizace ETSC, říká:

„Švýcarsko zasluhuje mezinárodní uznání, protože i přes dobrou pověst v oblasti bezpečnosti silničního provozu země odmítla usnout na vavřínech. Od roku 2013, program „Via sicura“ vedl k představení 20 nových opatření. Švýcarsko má nyní nulovou toleranci alkoholu za volantem pro začínající řidiče a profesionální řidiče, zlepšuje bezpečnost silniční infrastruktury a připravuje novou legislativu pro snížení rizika u mladých a začínajících řidičů. Doufáme, že švýcarské vítězství pošle pozitivní zprávu ostatním tradičním vůdcům v oblasti silniční bezpečnosti, kterým se v uplynulých letech tolik nedaří, jako je Nizozemsko, Švédsko a Spojené království.“

Snížení počtu úmrtí na silnicích od roku 2010
Obrázek 1 Snížení počtu úmrtí na silnicích od roku 2010 (modrá linie) v porovnání s cílem EU pro rok 2020 (přerušovaná modrá linie).

Obrázek 1 zobrazuje cíl pro rok 2020 a skutečnost od roku 2010 ve snížení počtu úmrtí na silnicích EU. Od roku 2010 došlo ke snížení počtu úmrtí na silnicích v EU28 o 19 %, což odpovídá 3,4% průměrnému ročnímu snížení. K dosažení cíle EU do roku 2020 je však nutné průměrné roční snížení o 6,7 %. V důsledku nižšího tempa poklesu počtu úmrtí mezi roky 2010 a 2016 bude k naplnění cíle zapotřebí, aby mezi roky 2017 a 2020 docházelo k průměrnému ročnímu snížení o 11,4 %.

Obrázek 2 přináší srovnání počtu úmrtí na jeden milion obyvatel v roce 2010 a 2016. U zemí označených * se jedná o předběžné odhady pro rok 2016, údaje za Spojeného království (UK**) představují prozatímní celkový počet za Velkou Británii končící zářím 2016 a celkový počet za Severní Irsko.

Úmrtnost na silnicích (vyjádřeno v počtu úmrtí na milion obyvatel)
Obrázek 2 Úmrtnost na silnicích (vyjádřeno v počtu úmrtí na milion obyvatel) v roce 2016 (vč. úmrtnosti v roce 2010 pro porovnání).

Čerpáno ze zpráv dostupných ke stažení na webu ETSC:
http://etsc.eu/up-to-40-of-road-deaths-in-europe-are-work-related/
http://etsc.eu/11th-annual-road-safety-performance-index-pin-report-2/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:

Z materiálu ETSC vyplývá, že se Česká republika za rok 2016 řadí mezi země s nejlepším dosaženým poklesem v počtu úmrtí na silnicích (- 17 %). Zařadila se tak mezi Lotyšsko a Kypr, Litvu a Švýcarsko, přičemž Česká republika je na třetím místě. Pozitivní výsledky částečně relativizuje nárůst u počtu těžce zraněných, nicméně je třeba vnímat tyto výsledky jako signál pro pokračování v nastaveném úsilí. To mimo jiné vyžaduje důslednou aplikaci Akčního plánu Revidované Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s platností od roku 2017 (NSBSP) všemi subjekty, které mohou ovlivňovat bezpečnost silničního provozu. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. v současné době zpracovává výzkumný úkol Systémové podmínky realizace Revidované NSBSP, jehož výstupem bude dokument, který by se měl stát dalším východiskem pro lepší výsledky v oblasti bezpečnosti v dopravě.

Zpět na články