zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Časté dotazy

2 - Kdo je auditor bezpečnosti?

Auditor bezpečnosti je bezúhonná fyzická osoba, která prokázala odbornou způsobilost k provádění auditu bezpečnosti a má platné povolení k výkonu činnosti, které vydává Ministerstvo dopravy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zpět na dotazy