Časté dotazy

11 - Jak doložit odbornou způsobilost k získání povolení provádění auditorské činnosti?

Odbornou způsobilost je možné doložit v rozšířeném životopisu. Do životopisu k pracovním zkušenostem vypište nejen povolání nebo vykonávanou funkci, ale také projekty vztahující se k práci auditora bezpečnosti a Vaši pracovní činnost či pozici na těchto projektech (např. hlavní řešitel, spoluřešitel apod.), včetně roku řešení projektu.

Zpět na dotazy