zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Časté dotazy

1 - K čemu je dobrý audit bezpečnosti? Co je jeho cílem?

Audit bezpečnosti je proces, který je součástí projektové dokumentace a realizace dopravních projektů. Cílem auditu bezpečnosti je, aby výsledné dílo bylo co nejbezpečnější pro všechny jeho uživatele. Auditor bezpečnosti ve zprávě zhodnotí rizika každého projektu dle jeho stupně. Identifikovaná rizika by měla být v auditovaném stupni nebo v dalším stupni PD eliminována. Auditor je si vědom omezení, se kterými projektant pracuje a měl by navrhovat pouze reálná řešení daného rizika.

 

V případě, že se jedná o audit bezpečnosti na síti TEN – T, je audit bezpečnosti součástí žádosti o stavební povolení nebo o vydání kolaudačního souhlasu.

Audit bezpečnosti může sloužit jako podklad pro investora resp. projektanta pro zkvalitnění výsledného díla z pohledu bezpečnosti silničního provozu.

Zpět na dotazy