zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Časté dotazy

4 - Co může auditor zpracovávat?

Auditor je oprávněný provádět nástroje utváření bezpečné infrastruktur. Patří sem tedy Audit bezpečnosti pozemních komunikací, Bezpečnostní inspekce, Prohlídka pozemní komunikace a dále Sanace nehodových lokalit, Vyhledávací studie. U některých nástrojů není možné zpracování pouze auditorem bezpečnosti, je nutný širší tým.

Zpět na dotazy