zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Časté dotazy

3 - Jak vyhledat auditora?

Auditoři bezpečnosti jsou ke své činnosti pověřeni Ministerstvem dopravy (pokud mají odpovídající praxi absolvují speciální školení a následně zkoušku na MD) - jejich seznam je uveden zde.

Zpět na dotazy