zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Časté dotazy

5 - Je audit nutnou podmínkou pro podání projektu do žádosti o financování?

Pro některé dotační programy je audit bezpečnosti nedílnou součástí podávání žádosti, v některých případech to tak ale není. Je nutné si proto pro daný program řádně nastudovat podmínky. V případech, kdy audit není podmínkou dotace, přesto zpracování auditu na podávanou projektovou dokumentaci doporučujeme. Dojde tak ke zkvalitnění výsledného díla a zvýšení jeho bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.

Zpět na dotazy