Časté dotazy

5 - Je audit nutnou podmínkou pro podání projektu do žádosti o financování?

Pro některé dotační programy je audit bezpečnosti nedílnou součástí podávání žádosti, v některých případech to tak ale není. Je nutné si proto pro daný program řádně nastudovat podmínky. V případech, kdy audit není podmínkou dotace, přesto zpracování auditu na podávanou projektovou dokumentaci doporučujeme. Dojde tak ke zkvalitnění výsledného díla a zvýšení jeho bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.

Zpět na dotazy