Časté dotazy

7 - Kdy je nejbližsí termín zkoušky auditorů?

Uchazeči, kteří budou mít zájem o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, si musí samostatně zažádat. Předpokládaný termín konání zkoušek v roce 2019 se plánuje po letních prázdninách 2019. Tedy v průběhu prázdnin se ve věstníku dopravy a na stránkách MD (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Audit-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci) objeví informace o termínu pro podání přihlášky včetně jejího formuláře, který bude potřeba zaslat na MD a poté bude uchazeč vyzván k dostavení se ke zkoušce. (zdroj: MD)

Zpět na dotazy