Časté dotazy

7 - Kdy je nejbližsí termín zkoušky auditorů?

Uchazeči, kteří budou mít zájem o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, si musí samostatně zažádat. Předpokládané termíny konání zkoušek by se měly objevovat ve věstníku MD a na stránkách MD (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Audit-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci). Zde by měly být vyvěšeny informace o termínu pro podání přihlášky včetně jejího formuláře, který bude potřeba zaslat na MD a poté bude uchazeč vyzván k dostavení se ke zkoušce. (zdroj: MD)

Zpět na dotazy