Časté dotazy

8 - Jak se přihlásit na zkoušku auditora?

Uchazeči, kteří budou mít zájem o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, si musí samostatně zažádat. Ve věstníku dopravy a na stránkách MD (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Audit-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci) objeví informace o termínu pro podání přihlášky. Formulář o žádost již vyšel ve věstníku 10/2019. Ten je potřeba zaslat na MD a poté bude uchazeč vyzván k dostavení se ke zkoušce. Žádost je možné odeslat papírově i elektronickky přes datovou schránku - vždy však s platným podpisem!

Zpět na dotazy