zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Havárie (nehoda jediného silničního vozidla)

Dopravní nehoda, při níž je ovlivněn pouze jeden účastník nehody, nedojde tedy ke kolizi s jiným účastníkem silničního provozu. Jakákoliv nehoda se zraněním, jejímž účastníkem je jen jedno silniční vozidlo (EUROSTAT). Např. sjetí z vozovky, náraz do pevné překážky atd. Spolupůsobícím faktorem vzniku havárie může být např. nezvládnutí řízení vozidla. Dle metodického pokynu Policie je však havárie nehoda s účastí jen jednoho vozidla, při které nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu ani s pevnou překážkou. Pro potřeby analýz nehodovosti chápeme havárii jako jakoukoliv nehodu jediného silničního vozidla, bez ohledu na to, zda vyústila ve střet s pevnou překážkou či ne.

Poznámka:

Anglický termín: single road vehicle accident

Zpět na slovník