zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Lehké zranění

Zranění jiné než těžké a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti. Definice se v různých zemích liší, někdy je dána dobou pracovní neschopnosti, jindy nutností ošetření apod.

Poznámka:

Anglický termín: slight injury

Zpět na slovník