Slovník základních pojmů

Následky dopravní nehody

Škody na zdraví nebo na majetku následkem dopravní nehody.

Anglický termín: consequences

Zpět na slovník