zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Nebezpečí

OBECNĚ - Situace mající potenciál způsobit nepříznivé jevy, když je organismus, systém nebo (část) populace vystavena tomuto činiteli (OECD). Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (ČSN EN 1070). V silničním provozu tedy jakýkoliv faktor, který může spolupůsobit přo vzniku dopravní nehody.

Anglický termín: danger

Zpět na slovník