zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Nehoda s osobními následky

Nehoda, při níž dojede k usmrcení nebo zranění účastníka silničního provozu, taktéž označováno jako “osobní nehoda”. EUROSTAT uvádí tuto definici: “Jakákoliv nehoda týkající se nejméně jednoho pohybujícího se silničního vozidla na veřejné komunikaci nebo na soukromé silnici přístupné pro veřejnost, jejímž důsledkem je nejméně jedna zraněná nebo usmrcená osoba”.

Anglický termín: accident with casualty, accidents with injuries

Zpět na slovník