zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Prevence nehodovosti

Systematická snaha snižovat počet dopravních nehod. Různé typy opatření, informační a vzdělávací kampaně, programy pro nápravu řidičů, autoškolství. V ideálním případě je implementace preventivních opatření prováděna v rámci nějaké vize, strategie (např. švédská Vize 0 nebo holanský Systém udržitelné bezpečnosti.

Anglický termín: prevention

Zpět na slovník