zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Příčina dopravní nehody

Kombinace spolupůsobících faktorů vedoucí ke vzniku dopravní nehody.

Poznámka:

Faktory vychází z interakce řidiče, vozidla a komunikace, v posledních letech se tato interakce rozšiřuje i o působení okolních účastníků provozu a okolí komunikace. V rámci systémového náhledu na dopravní nehody hraje roli také utváření managementu dopravního systému a prevence

Anglický termín: contributory factors

Zpět na slovník