zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Skryté chyby

Chyby obsažené (skryté) dlouhodobě v nějaké složce systému dopravní bezpečnosti. Mezi základní složky tohoto systému patří utváření systému, kontrola kvality, psychologické předpoklady, jednání v provozu, obranné mechanismy.

Poznámka:

Příkladem skrytých chyb souvisejících s řetězcem událostí vedoucím ke vzniku nehody může být např.:

  • Utváření systému – nebezpečný směrový oblouk
  • Kontrola kvality – tento oblouk nebyl identifikován při provádění auditu/inspekci bezpečnosti
  • Psychologické předpoklady – unavený řidič
  • Jednání v provozu – mírné vychýlení vozidla z ideální stopy při průjezdu oblouku
  • Obranné mechanismy – neexistence zádržného systému

Při nepříznivé kombinaci skrytých a aktivních chyb dojde ke vzniku dopravní nehody

Anglický termín: system failures

Zpět na slovník