zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Socio-ekonomické ztráty z nehodovosti

Ztráty z dopravních nehod vzniklé společnosti a vyjádřené finančně.

Poznámka:

Existují různé metody stanovení, např. metoda ochoty platit.

Anglický termín: socio economic losses

Zpět na slovník