zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Těžké zranění

Těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona. Evropská komise navrhuje jako těžké zranění při dopravní nehodě zranění klasifikované jako MAIS 3+.

Poznámka:

dle paragrafu 18 zákona č. 140/9161 Sb., se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví:

  1. zmrzačení,
  2. ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  3. ochromení údu,
  4. ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  5. poškození důležitého orgánu,
  6. zohyzdění,
  7. vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  8. mučivé útrapy, nebo
  9. delší dobu trvající porucha zdraví.

Anglický termín: serious injury

Zpět na slovník