zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Zranitelný účastník silničního provozu

Účastníci silničního provozu, kteří jsou díky svým fyzickým/kognitivním vlastnostem, resp. díky typu použitého dopravního prostředku méně chránění a více zranitelní než řidiči a cestující v motorových vícestopých vozidlech.

Poznámka:

Taktéž nechráněný účastník silničního provozu. Z pohledu vozidla jsou to všichni, kteří nejsou chránění karosérií vozidla (chodci, cyklisté, motocyklisté). Z pohledu lidského těla jsou to starší lidé (nad 50 let jsou zranitelnější - stavba kostí, flexibilita, snížené vnímání – fyzická zranitelnost) a děti díky své nezkušenosti. Z pohledu rychlostí jsou to chodci a cyklisté.

Anglický termín: vulnerable / unprotected road user

Zpět na slovník