Slovník základních pojmů

Aktivní chyby

Chybné jednání, jehož přímým důsledkem je dopravní nehoda.

Anglický termín: active failure

Zpět na slovník