Slovník základních pojmů

Kolizní diagram

Schematické grafické znázornění nehodovosti lokality/úseku.

Anglický termín: collision diagram

Zpět na slovník