zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Nápravné opatření

Opatření navržené s cílem odstranit spolupůsobící faktory vzniku nehod/rizik (související s utvářením pozemní komunikace a jejího okolí) , popřípadě snížit jejich potenciální následky.

Anglický termín: road safety measure, corrective measure

Zpět na slovník