zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Kritická lokalita

Kritickými lokalitami dopravního systému jsou z pohledu bezpečnosti riziková a nehodová místa.

Poznámka:

Místo/úsek s rizikovým či nehodovým potenciálem, ke změně stavu systému (vzniku rizikové či nehodové lokality) stačí pouze nepatrná změna stávajícího stavu.

Anglický termín: critical spot

Zpět na slovník