zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Řešení nehodových lokalit

Analýza nehodovosti spojená s návrhem nápravných opatření.

Poznámka:

Taktéž bývá označováno jako sanace nehodových lokalit.

Anglický termín: black spot analyses

Zpět na slovník