zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Sociální bezpečnost

OBECNĚ - Bezpečnost v sociálním sektoru, kdy jsou hrozby namířeny proti společnosti, sociálním skupinám, jejich identitě. V DOPRAVĚ ji chápeme jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby plynoucí z možného vlivu utváření pozemní komunikace a jejího vybavení na vznik kriminálního chování vůči ostatním uživatelům. Např. nevhodně osvětlený podchod pro chodce zvyšuje riziko napadení chodce.

Anglický termín: social security

Zpět na slovník