zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Subjektivní bezpečnost

Subjektivní vnímání bezpečnosti silničního provozu účastníky silničního provozu; týká se vnímání rizika naplnění hrozeb. Může být hodnocena (měřena) nepřímo, např. pomocí rozhovorů, průzkumů. Určitá míra subjektivní nebezpečnosti je nutná pro udržení pozornosti a opatrnosti.

Anglický termín: subjective safety, traffic threat

Zpět na slovník