zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Dopravní nehoda

Dle zákona č. 361/2000 Sb., je dopravní nehoda “událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.” Obecně lze dopravní nehodu definovat jako událost, které se účastnilo nejméně jedno vozidlo, která se stalana veřejné pozemní komunikaci a při které došlo k následku na zdraví. Dle ČSN 01 8500 je dopravní nehoda “Mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení”. Dopravní nehodu v současné době chápeme jako důsledek selhání celého dopravního systému. Představuje negativní ukazatel (výstup) chování (výkonu) dopravního systému. Je to převážně náhodná událost s mnohočetnými příčinami, které mohou být jak deterministické, tak stochastické povahy.

Poznámka:

Anglický termín: road accident, crash

Zpět na slovník