zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Slovník základních pojmů

Expozice

Míra vystavení se něčemu. V DOPRAVĚ chápeme expozici jako expozici riziku. Hodnota expozice je obvykle definována nějakým vyjádřením množství cestování, ať už vozidlem či pěšky.

Anglický termín: exposure, exposure to risk

Zpět na slovník